Stałe terminy

 
 

Terminarz roku szkolnego 2015/2016:

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2015 r.

I semestr

1.09.2015 r.-31.01.2016 r.

Próbny sprawdzian dla klas VI

Grudzień/Styczeń 2016 r.

Projekt edukacyjny/ prezentacja projektu

13-15.04. 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2015 r.

Ferie zimowe

18-31.01. 2016 r.

II semestr

1.02.-24.06.2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24-29.03.2016r.

Sprawdzian na zakończenie klasy VI

5.04.2016r.

-wt./cz.1-godz.9.00/ cz.2- godz. 11.45

Dodatkowy termin sprawdzianu dla klas VI

2.06.2016r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

24.06.2016 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-VI

24.06.2016 r.

Ferie letnie

25.06.-31.08.2016 r.

Terminy zebrań z rodzicami:

10.09.2015 r.

zebrania zbiorowe (czwartek)

13.10.2015 r.

spotkania indywidualne

17.11.2015 r.

zebrania zbiorowe

21.12.2015 r.

spotkania indywidualne (połączone z koncertem świątecznym)

14.01.2016 r.

wywiadówki (czwartek)

15.03.2016 r.

zebrania zbiorowe (klasy VI – związane ze sprawdzianem)

19.04.2016 r.

spotkania indywidualne

24.05.2016 r.

zebrania zbiorowe (klasy V– związane ze sprawdzianem)

Zebrania zbiorowe i wywiadówki dla klas 0-VI odbywać się będą o godz.:

0, I, IV -  17.30

       V -   18.00

       VI -   18.30

   II, III -   17.00 lub 18.30 (po uzgodnieniu między nauczycielami uczącymi w tej samej sali).

W dniu zebrań zbiorowych nauczyciele bez wychowawstw pełnią dyżur od godz. 17.45-18.45.

Spotkania indywidualne odbywać się będą o godz. 18.00. W klasach II i III 17.30 lub 18.30 (po uzgodnieniu między nauczycielami uczącymi w tej samej sali).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Godziny pracy pedagogów, psychologa i logopedy:

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

Sylwia Maksymiuk

pedagog

15.30 – 17.30

10.00 – 12.00

9.30 – 12.00

10.30 -13.00

9.30 -12.00

Justyna Rau

pedagog

8.00 – 13.00

12.00–18.00

10.35 -13.45

8.45 – 12.50

9.40 –14.25

Natalia Walczuk

psycholog

8.00 – 14.30

9.30 -16.30

8.45 – 15.00

9.00 -14.15

----

Monika Bednarska

logopeda

8.45 – 15.15

8.45 -16.00

8.00 – 13.30

8.00 – 15.15

8.00 – 13.30

Popołudniowe dyżury dyrekcji:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

DYREKTOR

HANNA CZAJKOWSKA

14.00-16.30

 

 

14.00-16.00

WICEDYREKTOR

IRENA KOWALEWSKA

 

 

14.00-16.00

 

WICEDYREKTOR

BEATA  PYTLAK

 

14.00-16.00

 

 

Administracja szkoły:

sekretariat p. Romana Jaśkowiak

codziennie godz. 7.30-15.30

 

kierownik administracyjny p. Anna Warzecha

codziennie godz. 7.30-15.30

 

księgowa Rady Rodziców p. Maria Nowacka

poniedziałek 1700-1800 oraz podczas zebrań zbiorowych godz. 1800-2000 

 

Inspektor BHP p. Justyna Rau

środa godz. 900-1000 sala 120 B

 

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej p. M. Orczykowska

codziennie godz. 800-1500