Stałe terminy

 
 

POPOŁUDNIOWE DYŻURY

DYREKCJI SZKOŁY

 

Dyrektor Hanna Czajkowska

poniedziałek   14.00 - 16.30

czwartek       14.00- 16.00

Wicedyrektor Irena Kowalewska

środa             14.00 – 16.00

Wicedyrektor Beata Pytlak 

wtorek          14.00-16.00

 

ADMINISTRACJA SZKOŁY

Sekretariat:

p. Anna Branecka codziennie 7.30 – 15.30

Księgowa Rady Rodziców:

p. M. Nowacka

poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

podczas zebrań zbiorowych w godz. 18.00 - 20.00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej:

p. M. Orczykowska codziennie: 8.00 – 15.00

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

poniedziałek-piątek      6.00-17.00

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

0.        7.15 – 8.00

1.         8.00 - 8.45

2.         8.50 - 9.35

3.         9.45 - 10.30

4.         10.40 - 11.25

5.         11.35 - 12.20

6.         12.40 - 13.25

7.         13.45 - 14.30

8.         14.35 - 15.20

9.         15.25 - 16.10

10.         16.10 - 16.55

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

10.10.2017 r.

spotkania indywidualne

14.11.2017 r.

zebrania zbiorowe

19.12.2017 r.

spotkania indywidualne

(połączone z koncertem świątecznym)

30.01.2018 r.

wywiadówki

20.03.2018 r.

 zebrania zbiorowe

24.04.2018 r.

spotkania indywidualne

29.05.2018 r.

zebrania zbiorowe

 

Zebrania zbiorowe i wywiadówki

klasy  I            godz. 17.30

klasy II                godz. 18.00

klasy III          godz. 18.30

klasy IV-VII    godz. 17.30 lub 18.30

(ustala wychowawca)

dyżury nauczycieli bez wychowawstw 17.45 – 18.45

 

Spotkania indywidualne

klasy I - VII godz. 18.00

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

I semestr

4.09.17 r.-4.02.18 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.-31.12.2017 r.

Ferie zimowe

12-25.02.2018 r.

II semestr

5.02.-22.06.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-3.04.2018 r.

Zakończenie zajęć dydakt.

22.06.2018 r.

Ferie letnie

23.06-31.08.2018 r.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

I PSYCHOLOGA

 

 

ponie-

działek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

Sylwia Kosoń

pedagog I - III

8.00-14.30

11.00-16.30

8.00-13.45

8.30-12.00

8.30-12.15

Katarzyna

Gralczyk

pedagog IV -VII

8.00-12.40

8.00-13.30

8.00-14.30

12.30-16.30

12.00-15.20

Natalia Walczuk

psycholog

7.55-14.20

8.00-13.30

7.55-16.00

8.00-13.30

-----

 

pedagog:  sala 120B, psycholog:  sala 19B