Stałe terminy

 
 

Terminarz roku szkolnego 2013/2014:

2 IX 2013 r. rozpoczęcie roku szkolnego
27 VI 2014 r. zakończenie zajęć dydaktycznych
27 VI 2014 r. zakończenie roku szkolnego (kl. I-VI)
23 - 31 XII 2013 r. zimowa przerwa świąteczna
3 - 16 II 2014 r. ferie zimowe
17 - 22 IV 2014 r. wiosenna przerwa świąteczna
28 VI - 31 VIII 2014 r. ferie letnie
2 IX 2013 r. - 31 I 2014 r. I semestr
1 II 2014 r. - 27 VI 2014 r. II semestr
23-25 IV 2014 r. / 25 IV 2014 r. projekt edukacyjny / prezentacja projektu
styczeń 2014 próbny sprawdzian dla klas VI
1 IV 2014 r. godz. 9 00 sprawdzian na zakończenie klasy VI
3 VI 2014 r. godz. 9 00 dodatkowy termin sprawdzianu dla klas VI

 

Terminy zebrań z rodzicami:

- spotkania indywidualne odbywać się będą o godz. 18.00

- zebrania zbiorowe i wywiadówki dla klas 0-VI odbywać się będą:

klasy 0, I i IV godz. 17.30

klasy II i V godz. 18.00

klasy III i VI godz. 18.30

- nauczyciele bez wychowawstw pełnią dyżur w godz. 17.45 - 18.45

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 1 kwietnia 2014 r. - sprawdzian kl. VI

- 2 maja 2014 r.

- 20 czerwca 2014 r. (po Bożym Ciele)

W tych terminach szkoła zapewnia dzieciom opiekę.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

Data Temat
10 IX 2013 r. zebranie zbiorowe
15 X 2013 r. spotkania indywidualne
19 XI 2013 r. zebrania zbiorowe
17 XII 2013 r. spotkania indywidualne i koncert świąteczny
28 I 2014 r. wywiadówki
18 III 2014 r. zebrania zbiorowe
(w kl. VI związane ze sprawdzianem)
15 IV 2014 r. spotkania indywidualne
13 V 2014 r. zebrania zbiorowe
(w klasach V związane ze sprawdzianem)
10 VI 2014 r. spotkania indywidualne

 

 

Godziny pracy pedagogów i psychologa:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Teresa Pięta - pedagog s. 120B 
(kl. 0-III)
1500-1800 940-1200 845-1230 1040-1230 -
Justyna Rau - pedagog  s. 120B
(kl. IV-VI)
850-950
1035-1145
1230-1600
1200-1800
930-1345 1050-1345 850-1250
Natalia Walczuk - psycholog
s. 19B
800-1200 1200-1250
1350-1700
1230-1800 800-1030 800-1530

 Popołudniowe dyżury dyrekcji:

dyrektor p. Hanna Czajkowska

poniedziałek godz. 1400-1800
czwartek godz. 1400-1600

wicedyrektor p. Irena Kowalewska

środa godz. 1400-1600

wicedyrektor p. Beata Pytlak

wtorek 1400-1600

 

Administracja szkoły:

sekretariat p. Marta Jankowiak

codziennie godz. 730-1530

 

kierownik administracyjny p. Anna Warzecha

codziennie godz. 800-1400

 

księgowa Rady Rodziców p. Maria Nowacka

poniedziałek 1700-1800 oraz podczas zebrań zbiorowych godz. 1800-2000 

 

Inspektor BHP p. Justyna Rau

wtorek godz. 1100-1200 sala 120 B

 

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej p. M. Orczykowska

odziennie godz. 800-1500