Informacje

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

10 listopada 2023 r. odbyły się szkolne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Elementem obchodów było przedstawienie wyreżyserowane przez p. Remigiusza Menesa we współpracy z p. Łukaszem Łukaszką, p. Dorotą Krzyżaniak-Jędrzak i p. Przemysławem Hejną. Spektakl wystawiony został w holu szkoły na: 4 i 5 godzinach lekcyjnych, odpowiednio dla klas: 3-5 i 6-8.

Akcja spektaklu rozgrywa się w pewnej klasie. W I akcie widzowie poznali najpierw chłopców: Marka i Wacka, ogarniętych wątpliwościami odnośnie patriotyzmu, niepodległości i wojska. Tę część widowiska zamknęło pojawienie się nauczycielki i jej wstępna mowa, korygująca rozumowanie uczniów. Rozległy II akt przedstawienia, stanowiła barwna opowieść nauczycielki - którą wyręczyły tu dwie narratorki - o postawach i działaniach podejmowanych przez Polaków pod zaborami, celem zachowania tożsamości narodowej i odzyskania przez Kraj niepodległości. W akcie III, przekonani już uczniowie wyciągnęli wnioski z lekcji: o wielości dróg prowadzących do wolności oraz - odnosząc się do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej - o wartości różnorodności tradycji, która buduje wspólnotę.

Serdecznie dziękujemy: aktorom, narratorom, statystom i chórzystkom oraz obsłudze technicznej, za ogrom pracy, zaangażowanie i poświęcony czas!

 

                                                                                                         Remigiusz Menes

S.O. | 13.11.2023