Komunikaty szkolne

konkurs graficzny na projekt Kartki Wielkanocnej

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie graficznym na projekt Kartki Wielkanocnej w języku polskim.

REGULAMIN:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII naszej szkoły podstawowej.
⦁ Uczniowie przygotowują rysunek wykorzystując program Ms-Paint (klasy 4-6) lub Gimp (klasy 7).
⦁ Jeden uczeń może zgłosić tylko jeden projekt w/w kartki wykonanej samodzielnie.
⦁ Organizator konkursu nie narzuca szczegółowo techniki wykonania, ale praca ma dotyczyć tematu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (wymagany jest jakiś element/akcent chrześcijański).
⦁ W przypadku znalezienia fragmentu lub w całości takiej samej pracy w internecie uczeń zostanie zdyskwalifikowany.
⦁ Podpisaną pracę należy dostarczyć swojemu nauczycielowi informatyki w formie elektronicznej (Paint – plik JPG lub PNG, Gimp – plik XCF z pokazaniem warstw) oraz drukowanej (kolorowa kartka formatu A4) najpóźniej do 23 marca 2018 roku.
⦁ Jury weźmie pod uwagę technikę wykonania, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania oraz pomysłowość autora.
⦁ Elektroniczną wersję pracy należy przysłać mailem lub przynieść pendrive z plikiem.
⦁ Po zakończeniu konkursu nagrodzone prace zostaną pokazane w sali 205d (w miesiącu kwietniu), a potem będą zwracane na prośbę ucznia lub rodzica.
⦁ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Wielkim Tygodniu. Lista zwycięzców oraz dokładny termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone w e-Dzienniku Librus.

Zapraszamy serdecznie do zmagań konkursowych!

Skład jury: Katarzyna Celka, Hanna Kiel, Krzysztof Iwanowski, Roger Ziomek (organizator).

Krzysztof Iwanowski | 06.03.2018