Historia szkoły

 


VII 1980 r.
Zostają kładzione fundamenty pod przyszłą szkołę, którą zaprojektowała inż. Teresa Golec.

1 IX 1981 r.
Rozpoczęcie nauki w szkole, w 36 oddziałach klasowych (1200 uczniów, 37 nauczycieli), na razie tylko w jednym segmencie. Stanowisko dyrektora obejmuje pan mgr Roman Cegła i pozostaje na nim do końca roku szkolnego 84/85.

30 X 1981 r.
Rozpoczyna działalność szkolny samorząd.

20 V 1982 r.
Rozpoczyna działalność szkolna drużyna harcerska.

1 IX 1982 r.
Reszta budynku zostaje oddana do użytku uczniom i nauczycielom.

6 I 1983 r.
W rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego szkoła uroczyście otrzymuje jego imię, a w holu szkoły zostaje odsłonięty medalion z wizerunkiem patrona.

7 V 1983 r.
Szkoła ma już pierwszego laureata olimpiady, jest nim Tomasz Lis, który wygrał konkurs fizyczny.

9 VI 1983 r.
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci. Wszyscy zdają egzamin do szkoły średniej.

27 X 1983 r.
Szkoła gości nauczycieli i uczniów jednej ze szkół średnich miasta Andebolle z Danii.

12 XII 1984 r.
W szkole odbywa się pierwszy Festiwal programów Artystycznych "Wielkopolanie Patronami Szkół.

5 I 1985 r.
W święto patrona szkoła otrzymuje sztandar z rąk przedstawicieli: Komitetu Rodzicielskiego, HCP i Spółdzielni Mieszkaniowej.

1 IX 1985 r.
Obowiązki dyrektora pełni tymczasowo (do XI) pani Elżbieta Joachimiak, a po niej pani Bogumiła Gajda.

30 V 1986 r.
W szkole odbywa się pierwszy "Sejmik Uczniowski" - spotkanie samorządów wszystkich klas 6-8.

12 X 1986 r.
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne.

2 X 1986 r.
Szkołę odwiedza grupa Japończyków.

XII 1986 r.
Szkoła przejmuje patronat nad pomnikiem nagrobnym Hipolita Cegielskiego.

I i X 1989 r.
Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły odwiedzają szkołę w Charkowie rozpoczynając tym samym współpracę z tamtejszą szkołą.

III i XI 1989 r.
Szkołę, w ramach wymiany, odwiedzają uczniowie i nauczyciele z Charkowa.

6 I 1990 r.
Uczniowie wydają specjalny numer gszetki szkolnej "Kredą Pisane".

1 III 1990 r.
Kończy pracę pani Bogumiła Gajda, dotychczasowa dyrektor, a jej stanowisko przejmuje pani Danuta Sapała-Uryzaj.

30 III 1990 r.
Szkołę odwiedza delegacja Szwedzkiego Związku Nauczycielskiego.

9 VI 1990 r.
Szkoła gości grupę z Francji z College des Ormeaux z Rennes.

1 IX 1990 r.
Wprowadzenie nauczania integralnego w klasach I-III.

10 IX 1990 r.
Trzech najlepszych uczniów z naszej szkoły otrzymuje stypendium z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

XII 1990 r.
Pierwszy wieczór wigilijny na którym występował chór, orkiestra, a w następnych latach również chór parafialny Familia Cantans pod dyrekcją pana Tadeusza Koszarka.

6 I 1992 r.
Szkoła obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji został zorganizowany konkurs wiedzy o Hipolicie Cegielskim, w którym udział wzięły delegacje z wszystkich szkół w Polsce noszących Jego imię.

VI 1993 r.
Tomasz Albrecht zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu samorządowego "Ośmiu wspaniałych".

6 I 1995 r.
"Bal u Cegielskiego" w XVIII wiecznych kostiumach z okazji Dnia patrona.

6 I 1996 r.
Dzień patrona z "Balem country".

IX 1996 r.
Szkoła otrzymuje swoje konto internetowe w IdS-ie. Powstaje jej pierwsza strona internetowa.

6 I 1997 r.
Dzień patrona z "Balem u Nerona" i "Igrzyskami starożytnymi".

23 I 1997 r.
Pierwsze Forum Teatralne. Uczniowie przedstawiają fragment "Niemców" Leona Kruczkowskiego.

21 III 1997 r.
Sportowy turniej wiosenny.

8 V 1997 r.
Prezentacja dorobku szkolnych kół zainteresowań dzielnicy Poznań-Nowe Miasto.

XI 1999 r.
Uczniowie przedstawiają drzewa genealogiczne. Najbardzej dociekliwi dotarli do czternastego pokolenia (XV wiek).

XII 1999 r.
Konkurs jasełek z udziałem poznańskich szkół.

17 VI 2000 r.
Ostatni "Bal absolwenta" klas VIII.

20 VI 2000 r.
Ostatnie pożegnanie klas VIII.

1 IX 2000 r.
Dwudzieste rozpoczęcie roku szkolnego, już w sześcioklasowej szkole podstawowej.

1 II 2001 r.
Koncert absolwentów dla absolwentów.

2 II 2001 r.
Wystawa "20 lat minęło"

19 II 2001 r.
Spotkanie z Tomaszem Cichym, olimpijczykiem, absolwentem szkoły

9 IV 2001 r.
Dzień Grecki w szkole

V 2001 r.
Wydanie I tomika wierszy "Wiersze i Wierszyki o Naszej Szkole"

7-12 V 2001 r.
Projekt edukacyjny "Nasza szkoła z Wielkopolski"

VI 2001 r.
Przedstawienie wg A. A. Milne "Kubuś Puchatek"

22-26 IV 2002 r.
Projekt edukacyjny: "Od papirusa do sms-a"

V 2002 r.
Drugi tomik wierszy "Rodzinne Fotografie"

23 IX 2002 r.
Otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej

28 II 2003 r.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie

12-17 V 2003 r.
Projekt edukacyjny "Nasza Europa"

4-8 XI 2003 r.
Projekt edukacyjny "Poznań wart poznania"

III 2004 r.
Trzeci tomik wierszy "Wiosna Lato Jesień Zima"

28 IV 2004 r.
Organizacja Forum Samorządowego szkół Podstawowych Nowego Miasta

VI 2004 r.
Przedstawienie teatralne przyg. przez kl. IVc integracyjną "Niepełnosprawni - a kto to?"

18-23 X 2004 r.
Projekt edukacyjny "Naszej Ziemi podaj rękę"

I 2005 r.
Przedstawienie teatralne "O inności z Rudzielcem"

II 2005 r.
Otwarcie pracowni multimedialnej

II 2005 r.
Pierwszy udział szkoły w Targach Edukacyjnych

II 2005 r.
Czwarty tomik wierszy "Słyszysz? Widzisz? Czujesz?"

10 V 2005 r.
Forum Teatralne kl. IV - inscenizacja baśni Ch. Andersena "Świniopas"

IX 2005 r.
Początek udziału (jako szkoła koordynator) w Programie Socrates Comenius "What a Wonderful World"

XI 2005 r.
Wyjazd grupy nauczycieli na Cypr, w ramach Programu Socrates Comenius

XI 2005 r.
Projekt edukacyjny "Żyjmy zdrowo"

IV 2006 r.
Pierwszy Dzień Matematyki w SP 6

IV 2006 r.
Dzień Mitów Greckich Klas V

V 2006 r.
Pierwszy Koncert Talentów SP 6

V/VI 2006 r.
Tygodniowa wizyta w Poznaniu gości ze szkół partnerskich Programu Socrates Comenius

XI 2006 r.
Wyjazd grupy nauczycieli do Llandudno (Walia), w ramach programu Comenius

13-18 XI 2006 r.
Projekt edukacyjny "Nasza szkoła z Wielkopolski"

6 I 2007 r.
Obchody 25-lecia działalności szkoły

I 2007 r.
Tomik wierszy: "Stacja Przygoda"

16 IV 2007 r.
II Dzień Matematyki w SP 6

IV/V 2007 r.
Tygodniowy wyjazd grupy nauczycieli do Barumini (Włochy), w ramach programu Comenius

VI 2007 r.
II Koncert Talentów SP 6

VI 2007 r.
Dzień Mitów Greckich Klas V

VI 2007 r.
I Angielskojęzyczny Festiwal Teatralny kl. V "What An Actor!"

12-17 XI 2007 r.
Projekt edukacyjny "Nasza Europa"

9-15 I 2008 r.
Wyjazd grupy nauczycieli do Balbriggan (Irlandia) w ramach programu Comenius

21 IV 2008 r.
III Dzień Matematyki w SP 6

17-24 V 2008 r.
Wizyta w Poznaniu gości ze szkół partnerskich programu Comenius

16 VI 2008 r.
II Angielskojęzyczny Festiwal Teatralny kl. V "What An Actor!"

VI 2008 r.
III Koncert Talentów SP 6

29 IX 2008 r.
Konkurs Mitologiczny kl. VI

19-22 XI 2008 r.
Projekt Edukacyjny "Powstanie Wielkopolskie"

1 XII 2008 r.
III Angielskojęzyczny Festiwal Teatralny kl. V "What An Actor!"

16 XII 2008 r.
Koncert Świąteczny

6 I 2009 r.
Dzień Patrona i balik karnawałowy kl. I-III

23 III 2009 r.
Dzień Samorządności w SP 6

22 IV 2009 r.
Konkurs Mitologiczny kl. V

V 2009 r.
Rozpoczęcie remontu szkoły

4 V 2009 r.
IV Dzień Matematyki w SP 6

17 V 2009 r.
Małe Forum Teatralne kl. I

30 V 2009 r.
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

1 VI 2009 r.
Dzień Sportu

4 VI 2009 r.
IV Koncert Talentów SP 6

16 VI 2009 r.
Kawiarenka Literacka

1 IX 2009 r.
Kończy pracę pani Danuta Sapała-Uryzaj, dotychczasowa dyrektor, a jej stanowisko przejmuje pani Elżbieta Nogaj.

1.09.2009
Inauguracja roku szkolnego; pasowanie na ucznia klasy pierwszej

9.11.2009
Obchody Dnia Niepodległości - konkurs pieśni patriotycznej dla kl.VI

17-20.11.2009
Projekt Edukacyjny "Wariacje na temat Chopina"

11.12.2009
IV Angielskojęzyczny Festiwal Teatralny kl.V "What an Actor!"

17.12.2009
Koncert Kolęd

06.01.2010
Dzień Patrona i balik karnawałowy klas I-II

22.03.2010
Dzień Samorządności

27.03.2010
Koncert charytatywny "Znane Melodie Świata"

26.04.2010
V Dzień Matematyki w SP6

29.04.2010
Konkurs Mitologiczny kl.V

25.05.2010
Małe Forum Teatralne kl. I

29.05.2010
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka połączony z pokazem talentów

12.06.2010
Bal Absolwenta

25.06.2010
Koniec roku szkolnego 2009/2010

1 IX 2010
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie na ucznia klasy I

18 X 2010
Prezentacja nowego Samorządu Uczniowskiego

25 X 2010
Próbny sprawdzian klas szóstych

8 XI 2010
Obchody Dnia Niepodległości - konkurs pieśni patriotycznej

24-27 XI 2010
Projekt Edukacyjny "Żyjmy zdrowo"

3 XII 2010
Konkurs sceniczny dla kl.5 "What an Actor!"

15 XII 2010
Święto Integracji

20 XII 2010
Koncert Świąteczny

20 XII 2010
Po długiej chorobie umiera dyrektor szkoły, pani Elżbieta Nogaj

I 2011
Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje pani Hanna Czajkowska

5 I 2011
Dzień Patrona

13 I 2011
Koncert org. przez Radę Rodziców

21 III 2011
Dzień Samorządności

5 IV 2011
Sprawdzian klas szóstych

20 IV 2011
Dzień Matematyki

28 IV 2011
Koncert Talentów

29 IV 2011
Dzień z Językiem "English Rules"

9 V 2011
Obchody Dnia Unii Europejskiej

10 V 2011
Konkurs dla kl.5 "W świecie mitów"

28 V 2011
Festyn Rodzinny

1 VI 2011
Dzień Sportu (biegi przełajowe nad Maltą)

9 VI 2011
Zawody pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły

11 VI 2011
Bal Absolwenta

22 VI 2011
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

1 IX 2011
Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. 

Uczniowie klas pierwszych przyjmują pasowanie z rąk nowego dyrektora szkoły, pani Hanny Czajkowskiej