Stałe terminy

 

POPOŁUDNIOWY DYŻUR  DYREKTORA SZKOŁY

poniedziałek godz. 14.00 - 15.00 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

ADMINISTRACJA SZKOŁY

Sekretariat:

p. A. Branecka, I. Staniewska - codziennie 7.30 – 15.30

Księgowa Rady Rodziców:

p. M. Nowacka poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

podczas zebrań zbiorowych w godz. 18.00 - 20.00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej:

p. M. Orczykowska, p. J. Gzylkowiak - codziennie: 8.00 – 14.30

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

poniedziałek-piątek 6.00-17.00

 ROZKŁAD DZWONKÓW

0. 7.10 – 7.55

1. 8.00 - 8.45

2. 8.50 - 9.35

3. 9.45 - 10.30

4. 10.40 - 11.25

5. 11.35 - 12.20

6. 12.40 - 13.25

7. 13.45 - 14.30

8. 14.35 - 15.20

9. 15.25 - 16.10

10. 16.10 - 16.55

 TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

17.10.2023 r.

spotkania indywidualne

14.11.2023 r.

zebrania zbiorowe

19.12.2023 r.

spotkania indywidualne

25.01.2024 r.

wywiadówki

9.04.2024 r.

spotkania indywidualne

7.05.2024 r.

zebrania zbiorowe

 Zebrania zbiorowe i wywiadówki

Godziny zebrań zbiorowych, wywiadówek  i spotkań indywidualnych będą podawane na bieżąco.

 TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023 r.

I półrocze

4.09.2023 r. - 28.01.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31. 12.2023 r.

Ferie zimowe

12.02. - 25.02.2024 r.

II półrocze

29.01.2024 r.- 21.06.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.  - 2.04.2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2024 r.

Ferie letnie

22.06. - 31.08.2024 r.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

 

ponie-

działek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

Sylwia Kosoń pedagog kl. 1-4

8.00-12.30

8.30 - 13.30

8.00 - 13.15

12.00 - 15.30

8.30 - 12.15

Justyna Rau pedagog kl.4-8

12.00-16.30

11.00-15.00

10.25-15.25

8.30-13.00

8.30-12.30

Natalia Walczuk psycholog

8.30-13.00

11.15-15.15

8.30-12.30

8.30-13.00

10.00 - 15.00

 pedagog: sala 120B, psycholog: sala 19B

STATUT SZKOŁY, PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
znajdują się w bibliotece szkolnej,sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły