Informacje

Spotkanie ze Strażą Miejską

 

„Bezpieczeństwo uczniów” to temat spotkań online z funkcjonariuszami ze Straży Miejskiej, które odbyły się w dniach 7-17.12.2020r. Głównym ich celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.  Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-8.  Spotkania ze Strażnikami dotyczyły m.in bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zagrożeń w cyberprzestrzeni, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie otrzymali istotne informacje o zagrożeniach dotyczących  przemocy rówieśniczej, uzależnieniach oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim zagrożeniom poświęcono szczególnie dużo uwagi. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że uczniowie wykażą się większą odpowiedzialnością za swoje postępowanie, a zdobyte informacje pozwolą im dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów.

KT | 22.12.2020