Komunikaty szkolne

Ferie zimowe na sportowo

 

W okresie ferii zimowych w szkole będą zorganizowane bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zapraszamy uczniów z klas IV - VI codziennie w godz. 9.00 - 13.00,

uczniów z klas I - III w godz. 11.00 - 15.00.

Prosimy o poinformowanie wychowawców klas do 24.01. jeśli dziecko będzie uczęszczało na zajęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli wychowania fizycznego w segmencie sportowym.

Dyrekcja Szkoły SP6 | 10.02.2017