Komunikaty szkolne

Projekt edukacyjny

 

Dzień dobry

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego pod hasłem „10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej”. Większość moich młodszych koleżanek i kolegów urodziła się w czasach, kiedy to Polska była już jej członkiem. Przystąpienie Polski do unii miało bowiem miejsce 1 maja 2004r.

Nasi najmłodsi koledzy- w czasie 3-dniowego projektu- odbyli „Podróż po Polsce i krajach Unii Europejskiej”. Poznali symbole naszego państwa, a także hymn, flagę, godło i walutę Unii Europejskiej. My natomiast próbowaliśmy poznać bliżej jedno z 28 państw unijnych. W różnych źródłach poszukiwaliśmy wiadomości o zabytkach, wybitnych politykach, artystach, ciekawostkach przyrodniczych i kulinarnych. Największym zainteresowaniem cieszyła się Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Włochy i Francja. Wszystkie kraje Unii Europejskiej różnią się między sobą wielkością, zwyczajami, religią, językami, symbolami narodowymi, historią i przyrodą. Nie jest ważne, czy w danym państwie panuje królowa, król, książę, czy też rządzi prezydent. Istotne jest to, że możemy swobodnie się odwiedzać, mieszkać w dowolnym kraju członkowskim, a także uczyć się i pracować.

Podsumowaniem naszego projektu niech będzie motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności”. Zasada ta oznacza, że Europejczycy powinni zgodnie współpracować na rzecz pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa, a wielość kultur, tradycji i języków jest bardzo ważna, ale nie powinna utrudniać osiągania wspólnych celów. 

B.P | 29.04.2014