Komunikaty szkolne

Zebrania z rodzicami

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

6.09.2016 r.

zebrania zbiorowe

4.10.2016 r.

spotkania indywidualne

15.11.2016 r.

zebrania zbiorowe

20.12.2016 r.

spotkania indywidualne

(połączone z koncertem świątecznym)

24.01.2017 r.

wywiadówki

14.03.2017 r.

 zebrania zbiorowe

25.04.2017 r.

spotkania indywidualne

23.05.2017 r.

zebrania zbiorowe

 

Dyrekcja Szkoły SP6 | 01.09.2016