Komunikaty szkolne

Projekt Kartki Ekologicznej „CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ — PO CO NAM WODA?”

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie graficznym na projekt Kartki Ekologicznej „CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ — PO CO NAM WODA?”, w języku polskim.


REGULAMIN:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII naszej szkoły podstawowej, którzy nie są laureatami tegorocznych konkursów graficznych.
⦁ Uczniowie przygotowują kolorowy rysunek (obrazek) wykorzystując dowolny program graficzny lub metodą tradycyjną (kredki, farby, tusz, węgiel, itp.).
⦁ Jeden uczeń może zgłosić tylko jeden projekt w/w kartki wykonanej samodzielnie.
⦁ Organizator konkursu nie narzuca szczegółowo techniki wykonania, ale praca ma dotyczyć tematu wody w wymiarze ekologicznym (wymagany jest jakiś element/akcent ekologiczny).
⦁ W przypadku znalezienia fragmentu lub w całości takiej samej pracy w internecie uczeń zostanie zdyskwalifikowany.
⦁ Podpisaną pracę należy dostarczyć swojemu nauczycielowi informatyki w formie ostatecznej (wykończonej i podpisanej) kolorowej kartki formatu A4 najpóźniej do 27 kwietnia 2018 roku.
⦁ Jury weźmie pod uwagę technikę wykonania, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania oraz pomysłowość autora.
⦁ Na odwrocie kartki należy umieścić podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) „Zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu”.
⦁ Plik/zdjęcie/skan należy przysłać jako JPG/PNG/BMP do swojego nauczyciela informatyki.
⦁ Po zakończeniu konkursu nagrodzone prace zostaną pokazane w sali 205d (w miesiącu maju), a potem będą zwracane na prośbę ucznia lub rodzica.
⦁ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku maja 2018. Lista zwycięzców oraz dokładny termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone w e-Dzienniku Librus.

Zapraszamy serdecznie do zmagań konkursowych te osoby, które jeszcze nie zdobyły żadnej nagrody!

Skład jury: Hanna Kiel (technika), Hanna Marcinkowska (przyroda), Anna Skała (plastyka), Krzysztof Iwanowski (informatyka), Roger Ziomek (organizator).

Dyrekcja Szkoły SP6 | 05.04.2018