Informacje

Laury Nauczycielskie

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przyznał laury nauczycielskie w kategoriach:

Zaraźliwy Optymista: Kazimierz Rawluk

Fit Nauczyciel: Przemysław Hejna

Inspirujący Nauczyciel: Dorota Krzyżaniak-Jędrzak

Nauczyciel Anioł Stróż: Sławomira Olejniczak

Szalony Nauczyciel: Piotr Lucimiński

Władca Porządku: Marzanna Kortus 

S.O. | 17.10.2023