Informacje

Szkolne obchody Święta Narodowego 3 Maja

 

27 kwietnia 2023 r. odbyły się szkolne uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Elementem obchodów, było przedstawienie wyreżyserowane przez p. Remigiusza Menesa i p. Ewę Napieralską. Spektakl wystawiony został w holu szkoły na: 4 i 5 godzinach lekcyjnych, odpowiednio dla klas: 3-6 i 7-8. 

Widowisko miało formę relacji dziennikarzy Gazety Lejdejskiej z wydarzeń: w Warszawie i w Petersburgu, w latach: 1791-1792. Widzowie ujrzeli wywiady i poznali argumenty stron. Najpierw zaprezentowali się polscy magnaci, członkowie Stronnictwa Hetmańskiego, którzy wyjeżdżali z Warszawy na prowincję, świętować Wielkanoc. Chcieli oni utrzymać w kraju stare, anarchiczne porządki, nazywane złotą wolnością szlachecką. Potem zaprezentowali się światli przedstawiciele szlachty i duchowieństwa, członkowie Stronnictwa Patriotycznego. Na wznowionych przed terminem obradach, pod nieobecność magnatów, patrioci właśnie, działający w porozumieniu z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, mieli uchwalić konstytucję. Ostatni akord przedstawienia, stanowiła wizyta reporterów na dworze carycy Katarzyny II, która ogłosiła im swą decyzję interwencji w Polsce - zbrojnego wsparcia magnatów.

Serdecznie dziękujemy: nauczycielom współpracującym, narratorom, aktorom, statystom i chórzystkom oraz obsłudze technicznej, za: ogrom pracy, zaangażowanie i poświęcony czas!

 

                                          Remigiusz Menes

S.O. | 08.05.2023